ROMU guitar amplifiers are handmade in South Estonia, designed and crafted by Kaido Kasak, mainly to order. Each ROMU is special and unique - some bigger, some smaller, some with valve tremolo and others with reverb, but they are all retro-styled valve amplifiers. Among others, the list of happy ROMU-players includes: Karl Laanekask (Estraadiaraadio, Genialistid, The Claymakers), Mänts (Smõuk, Voog), Vilho Meier (Supernova, Loss Paranoias, Cathouse Radio), Antti Alanko (Devil Box), Lari "Jytäjyrsijä" Kotilainen (Jytäjyrsijät, Malmin veho), Janne Konttinen, Aarno Luukinen (In Trouble, Köpöt Rulez), Jake Pärjänsuo (Shared Sense of Shame), Karel Kasak, Halvo Liivamägi (CryBaby, Onu Bella ja Öörahu), Andres Roots (Andres Roots Roundabout, Bullfrog Brown), Ainar Toit, Karl Kruuse (Kassidele Iirised), etc.

Listen: "Spider Jam" played through a 10" 13W ROMU Roots Special combo (for sale below!!! Guitar: Walden T550, with a Liivamägi Classic magnetic pickup).

NB! You can also order just the amplifier and build your own combo!

Orders & enquiries: kaido.kasak[at]gmail.com

ROMU kitarrivõimendid valmivad käsitööna Lõuna-Eestis ning meisterdab neid Kaido Kasak, peaasjalikult tellimise peale. Iga ROMU on omanäoline ja ainulaadne - mõni suurem, mõni väiksem, ühed lamp-tremolo ja teised vedrukajaga, aga kõik nad on retro-tüüpi lampvõimud. Rahulolevate ROMU-omanike ridadesse kuuluvad muuhulgas: Karl Laanekask (Estraadiaraadio, Genialistid, The Claymakers), Mänts (Smõuk, Voog), Vilho Meier (Supernova, Loss Paranoias, Cathouse Radio), Antti Alanko (Devil Box), Lari "Jytäjyrsijä" Kotilainen (Jytäjyrsijät, Malmin veho), Janne Konttinen, Aarno Luukinen (In Trouble, Köpöt Rulez), Jake Pärjänsuo (Shared Sense of Shame), Karel Kasak, Halvo Liivamägi (CryBaby, Onu Bella ja Öörahu), Andres Roots (Andres Roots Roundabout, Bullfrog Brown), Ainar Toit, Karl Kruuse (Kassidele Iirised) jpt.

Kuula: "Spider Jam" mängituna läbi 10" 13W ROMU Roots Special kohvervõimendi (allpool müügil!!! Kitarr: Walden T550, Liivamägi Classic magneetiline helipea).

NB! Tellida saab ka ainult võimendi, millele korpus ise ümber ehitada!

Tellimused & info: kaido.kasak[at]gmail.com
15W combo
€700.-

10" speaker, 2x6V6, 2x12ax7, valve-driven digiverb, standby/anode current indicator, 2 inputs, 40x30x25cm, 8 kg.
Controls: volume, tone, reverb, bias adjust.


15W kohver
€700.-

10" kõlar, 2x6V6, 2x12ax7, lambipõhine digiverb, ooterezhiim/anoodvoolu indikaator, 2 sisendit, 40x30x25cm, 8 kg.
Nupud: helitugevus, toon, kaja, eelpinge regulaator.ROMU T-shirt
€23.-

Made-to-order embroidered ROMU T-shirts, available in all sizes. If not currently in stock, ships within a week.


ROMU T-särk
€23.-

Tikandiga ROMU T-särgid, tellimise peale saadaval kõigis suurustes. Kui hetkel laos pole, läheb teele nädalaga.5W combo
SOLD!

8" speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, stand-by/anode current indicator, 2 inputs. Controls: tremolo speed, tremolo depth, reverb, treble, bass, volume, bias adjust.


5W kohver
MÜÜDUD!

8" kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, ooterezhiim/anoodvoolu indikaator, 2 sisendit. Nupud: tremolo kiirus, tremolo sügavus, kaja, kõrged, madalad, helitugevus, eelpinge regulaator.5W combo
SOLD!

8" speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, 2 inputs. Controls: tremolo speed, tremolo depth, reverb, treble, bass, volume.


5W kohver
MÜÜDUD!

8" kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, 2 sisendit. Nupud: tremolo kiirus, tremolo sügavus, kaja, kõrged, madalad, helitugevus.10W harmonica combo
SOLD!

Roadtested by Steve Lury (UK) on his 2012 Estonian/Finnish tour!
10" speaker, valve-driven digiverb, 2 inputs: EF806 for harmonica mics and 12AX7 for standard guitar input, standby, anode indicator, master volume. Controls: harp channel: volume, treble, mid and bass controls; guitar channel: volume, treble and bass controls.


10W suupilli-kohver
MÜÜDUD!

Võimu proovisõiduks oli Steve Lury' (UK) Eesti-Soome tuur 2012!
10" kõlar, lambipõhine digiverb, 2 sisendit: EF806 suupillimikritele ja 12AX7 tavakitarri tarvis, ooterezhiim, anoodvoolu indikaator, üldhelitugevus. Nupud: suupillikanalil: helitugevus, kõrged, keskmised ja madalad; kitarrikanalil helitugevus, kõrged ja madalad.13W combo
SOLD!

10" speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, 2 EF806-based inputs, standby, anode indicator, tremolo on/off. Controls: volume, treble, mid and bass, reverb, tremolo speed, tremolo depth.


13W kohver
MÜÜDUD!

10" kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, 2 EF806-põhist sisendit, ooterezhiim, anoodvoolu indikaator, tremolo sisse/välja. Nupud: helitugevus, kõrged, keskmised ja madalad, kaja, tremolo kiirus, tremolo sügavus.35W combo
SOLD!

2x10" speakers, 9 valves, valve tremolo, spring reverb, 4 inputs, 2 independent channels, standby.
Controls: 2x volume, 2x bass, 2x treble, reverb, tremolo speed, tremolo depth.


35W kohver
MÜÜDUD!

2x10" kõlarit, 9 lampi, lamp-tremolo, vedrukaja, 4 sisendit, 2 eraldiseisvat kanalit, ooterezhiim.
Nupud: 2x helitugevus, 2x madalad, 2x kõrged, kaja, tremolo kiirus, tremolo sügavus.5W combo
SOLD!

8" speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, 2 inputs. Controls: tremolo speed, tremolo depth, reverb, treble, bass, volume.


5W kohver
MÜÜDUD!

8" kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, 2 sisendit. Nupud: tremolo kiirus, tremolo sügavus, kaja, kõrged, madalad, helitugevus.15W combo
Special order

12" Jensen speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, 2 inputs, standby.
Special features: master volume, presence, send/return, switchable to "bedroom output" without losing valve overdrive.


15W kohver
Eritellimus

12" Jensen kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, 2 sisendit, ooterezhiim.
Erilisad: master, presence, send/return, võimalus lülitada võim "tubasele väljundile" ilma lambidraivi kaotamata.5W combo
Special order

8" speaker, valve tremolo, valve-driven digiverb, 2 inputs, standby.


5W kohver
Eritellimus

8" kõlar, lamp-tremolo, lambipõhine digiverb, 2 sisendit, ooterezhiim.5W head
SOLD!

Built-in practice speaker, EL84 power section, special valve-driven digiverb, valve tremolo, 1 input. Controls: tremolo speed, tremolo depth, reverb, bass, treble, volume. Note: connecting 4-8 ohm external speaker (not included!) switches off built-in speaker!

5W pea
MÜÜDUD!

Sisseehitatud testkõlar, EL84 lõppaste, spetsiaalne lambipõhine digiverb, lamp-tremolo, 1 sisend. Nupud: tremolo kiirus, tremolo sügavus, kaja, madalad, kõrged, helitugevus. Märkus: 4-8 oomise välise kõlari (ei ole komplektis!) ühendamine lülitab sisekõlari välja!15W combo
SOLD!

10" speaker, 2x6V6 power section, 5Z4 tube rectifier, valve-driven digiverb, valve tremolo, 4 inputs, 2 independent channels, standby. Controls: 2xvolume, tone, reverb, tremolo speed, tremolo depth, tremolo on/off.

15W kohver
MÜÜDUD!

10" kõlar, 2x6V6 lõppaste, 5Z4 lamp-alaldi, lambipõhine digiverb, lamp-tremolo, 4 sisendit, 2 eraldiseisvat kanalit, ooterezhiim. Nupud: 2xhelitugevus, toon, kaja, tremolo kiirus, tremolo sügavus, tremolo sisse/välja.12W combo
SOLD!

10" speaker, 2x6V6 power section, valve tremolo, 2 inputs. Controls: tremolo speed, tremolo intensity, volume, bass, treble.


12W kohver
MÜÜDUD!

10" kõlar, 2x6V6 lõppaste, lamp-tremolo, 2 sisendit. Nupud: tremolo kiirus, tremolo intensiivsus, helitugevus, madalad, kõrged.5W combo
SOLD!

8" speaker, EL84 power section, special valve-driven digiverb, valve tremolo, 2 inputs. Controls: volume, tone, reverb, tremolo speed, tremolo depth. Hand-painted pine, artist: Siret Roots.

5W kohver
MÜÜDUD!

8" kõlar, EL84 lõppaste, spetsiaalne lambipõhine digiverb, lamp-tremolo, 2 sisendit. Nupud: helitugevus, toon, kaja, tremolo kiirus, tremolo sügavus. Käsitsi maalitud mänd, kunstnik: Siret Roots.5W combo
SOLD!

8" speaker, EL84 power section, valve tremolo, 2 inputs. Controls: tremolo speed, tremolo depth, volume, bass, treble.


5W kohver
MÜÜDUD!

8" kõlar, EL84 lõppaste, lamp-tremolo, 2 sisendit. Nupud: tremolo kiirus, tremolo sügavus, helitugevus, madalad, kõrged.5W head
SOLD!

Built-in practice speaker, EL84 power section, special valve-driven digiverb, 1 input. Controls: reverb, tone, volume. Note: connecting 4-8 ohm external speaker (not included!) switches off built-in speaker!


5W pea
MÜÜDUD!

Sisseehitatud testkõlar, EL84 lõppaste, spetsiaalne lambipõhine digiverb, 1 sisend. Nupud: kaja, toon, helitugevus. Märkus: 4-8 oomise välise kõlari (ei ole komplektis!) ühendamine lülitab sisekõlari välja!